வங்கி

வங்கி சேவைகள் உள்ளூர் மொழிகளில் வழங்கப்பட்டால், அதை 68% இந்தியர்கள் நம்புவார்கள்.

தங்கள் விருப்ப மொழியில் வங்கிச் சேவை இல்லாத 190 மில்லியன் இந்தியர்களுடன் இணைக்கவும்.

உங்களுக்கு தெரியுமா?

தொற்றுநோய் தாக்கப்படுவதற்கு முன்பே, கிராமப்புற இந்திய இணைய பயன்பாடு நகர்ப்புறத்தை மிஞ்சியுள்ளது.

எங்கள் அறிக்கையைப் படிக்கவும்

நீங்கள் தேடுவதைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லையா?

வங்கிகளை அதிக உள்ளூர்மயமாக்குவதற்கான வழிகளை நாங்கள் எப்போதும் தேடுகிறோம். உங்களிடம் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவை இருந்தால், உங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்றவாறு எங்கள் மொழி தீர்வுகளை வடிவமைக்க முடியும்.

ரெவெரியை நம்பும் வங்கிகள்

தலைப்புச் செய்திகள் கூறுவது

எங்கள் மென்பொருள்களைப் பற்றி முதலில் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

நாங்கள் அனைத்து இடங்களிலும் இருக்கிறோம். வாருங்கள், வணக்கம் சொல்லுங்கள்!