நிதி சேவைகள்

40% வாடிக்கையாளர்கள் ஆன்லைனில் கடன்களை செயலாக்குவதில்லை, ஏனெனில் அவர்களால் சிக்கலான மொழியில் விதிமுறைகளையும் நிபந்தனைகளையும் புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை.

உங்கள் பயனர்களுக்கு அவர்களின் மொழியில் நிதி சேவைகளை எளிதாக்க ஆன்லைனில் தானியங்கு பன்மொழி தொடர்புகளைப் பயன்படுத்தவும்.

உங்களுக்கு தெரியுமா?

தொற்றுநோய் தாக்கப்படுவதற்கு முன்பே, கிராமப்புற இந்திய இணைய பயன்பாடு நகர்ப்புறத்தை மிஞ்சியுள்ளது.

எங்கள் அறிக்கையைப் படிக்கவும்

நீங்கள் தேடுவதைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லையா?

நாங்கள் எப்போதும் நிதி தொழில்நுட்பத்தை அதிக உள்ளூர்மயமாக்குவதற்கான வழிகளைத் தேடுகிறோம். உங்களிடம் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவை இருந்தால், உங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்றவாறு எங்கள் மொழி தீர்வுகளை வடிவமைக்க முடியும்.

ரெவெரியின் தொழில்நுட்பங்கள் நிதி தொழில்நுட்பத் துறையை மேம்படுத்துகின்றன

தலைப்புச் செய்திகள் கூறுவது

எங்கள் மென்பொருள்களைப் பற்றி முதலில் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

நாங்கள் அனைத்து இடங்களிலும் இருக்கிறோம். வாருங்கள், வணக்கம் சொல்லுங்கள்!